Your browser does not support JavaScript! Thông tin về sân bay | China Airlines

Thông tin về nhà ga và quầy làm thủ tục lên máy bay của sân bay

Đông Nam Á

Manila - Sân bay quốc tế Ninoy Aquino (MNL)

 • Trang web sân bay : http://www.miaa.gov.ph/miaa/
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy 37 - 41, Tầng 3, Ga số 1
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (SGN)

 • Trang web sân bay : https://vietnamairport.vn/tansonnhatairport/
 • Quầy làm thủ tục : CI782/CI784: Hàng L
 • AE1858: Hàng H
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay quốc tế Nội Bài (HAN)

 • Trang web sân bay : http://noibaiairport.vn/
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy D6-D12, Ga số 2
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay quốc tế Hồng Kông (HKG)

 • Trang web sân bay : http://www.hongkongairport.com/en/
 • Quầy làm thủ tục : Quầy làm thủ tục: Hàng F, Nhà ga 1
 • Quầy tự làm thủ tục (ki-ốt): Hàng D, E, F và G
 • Quầy chuyển tiền: Tầng Đến (L5) Quầy E1 34
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Đảo Bali - Sân bay Ngurah Rai (DPS)

 • Trang web sân bay : https://www.bali-airport.com/en
 • Quầy làm thủ tục : Số 18-24 quầy B, tầng 3, Ga quốc tế
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay quốc tế Indira Gandhi (DEL)

 • Trang web sân bay : https://www.newdelhiairport.in/Default.aspx
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy tại hàng K, L hoặc M, Ga số 3
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 60 phút

Sân bay Suvarnabhumi (BKK)

 • Trang web sân bay : https://www.airportthai.co.th/en/
 • Quầy làm thủ tục : Quầy S
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 60 phút

Sân bay Changi (SIN)

 • Trang web sân bay : http://www.changiairport.com/
 • Quầy làm thủ tục : Ga số 3
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KUL)

 • Trang web sân bay : http://www.klia.com.my/?m=airport&lang=en_GB
 • Quầy làm thủ tục : Hàng G, Tầng đi, Tòa nhà sân ga chính
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 60 phút

Sân bay quốc tế Penang (PEN)

 • Trang web sân bay : https://airports.malaysiaairports.com.my/penang
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy 29-34
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay quốc tế Phnom Penh (PNH)

 • Trang web sân bay : https://pnh.cambodia-airports.aero/
 • Quầy làm thủ tục : Làm thủ tục lên máy bay: Các quầy China Airlines 4-7
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay quốc tế Yangon (RGN)

 • Trang web sân bay : http://www.yangonairportonline.com/
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy 12 – 15, Hàng B, Sảnh đi, Ga số 1
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta (CGK)

 • Trang web sân bay : http://www.soekarnohatta-airport.co.id/
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy 14-20, Khu B, Ga số 3
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay quốc tế Juanda (SUB)

 • Trang web sân bay : https://www.juanda-airport.com/en
 • Quầy làm thủ tục : Khu vực làm thủ tục lên máy bay cho chuyến bay quốc tế
 • Các quầy 12-16
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Đài Loan

Sân bay quốc tế Đào Viên (TPE)

 • Trang web sân bay : https://www.taoyuan-airport.com/main_en/index.aspx
 • Quầy làm thủ tục : Ga số 1: Tất cả các chuyến bay (không bao gồm chuyến bay đến Hoa Kỳ, Canada, Úc, New Zealand, Nhật Bản và Trung Quốc)
 • Ga số 2: Các chuyến bay đến Hoa Kỳ, Canada, Úc, New Zealand, Nhật Bản và Trung Quốc
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 60 phút

Sân bay quốc tế Cao Hùng (KHH)

 • Trang web sân bay : https://www.kia.gov.tw/English/
 • Quầy làm thủ tục : Khu A/B/C, Ga quốc tế
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay Taichung (RMQ)

 • Trang web sân bay : https://www.tca.gov.tw/eng/index.php
 • Quầy làm thủ tục : Quầy China Airlines
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay Đài Nam (TNN)

 • Trang web sân bay : https://www.tna.gov.tw/en/index.php
 • Quầy làm thủ tục : Quầy China Airlines
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

SSân bay Tùng Sơn Đài Bắc (TSA)

 • Trang web sân bay : https://www.tsa.gov.tw/tsa/en/home.aspx
 • Quầy làm thủ tục : Quầy số 6, Ga quốc tế
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Trung Quốc đại lục

Sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh (PEK)

 • Trang web sân bay : http://en.bcia.com.cn/
 • Quầy làm thủ tục : Số B11-20, Khu B, Ga số 2
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 60 phút

Sân bay quốc tế Phố Đông (PVG)

 • Trang web sân bay : http://www.shanghaiairport.com/index_enpdjc.html
 • Quầy làm thủ tục : Khu B, Ga số 2
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 50 phút

Sân bay quốc tế Bạch Vân Quảng Châu (CAN)

 • Trang web sân bay : http://www.gbiac.net/
 • Quầy làm thủ tục : Quầy N, Ga số 2
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 50 phút

Sân bay quốc tế Thâm Quyến (SZX)

 • Trang web sân bay : http://www.szairport.com/
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy D1-D6, Cửa số 4, Tầng đi số 4, Ga số 3
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay quốc tế Hàm Dương Tây An (XIY)

 • Trang web sân bay : http://www.xxia.com/
 • Quầy làm thủ tục : Số 68-79, Khu G, Ga số 3
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay quốc tế Đào Tiên Thẩm Dương (SHE)

 • Trang web sân bay : http://eng.szairport.com/
 • Quầy làm thủ tục : Số 3-8 của quầy E, Khu vực làm thủ tục lên máy bay cho chuyến bay quốc tế, Tầng 2, Ga số 3
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay quốc tế Lịch Xã Ninh Ba (NGB)

 • Trang web sân bay : http://www.ningbo-airport.com/english/index.jhtml
 • Quầy làm thủ tục : Hàng G, Sảnh đi, Ga số 2
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay quốc tế Long Loan Ôn Châu (WNZ)

 • Trang web sân bay : http://www.wzair.cn/
 • Quầy làm thủ tục : Khu vực làm thủ tục đi quốc tế, Ga số 1
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay quốc tế Lộc Khẩu Nam Kinh (NKG)

 • Trang web sân bay : http://www.njiairport.com/
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy 01-09, Khu A, Tầng 3, Ga số 2
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay Từ Châu (XUZ)

 • Trang web sân bay : http://www.xzairport.com/
 • Quầy làm thủ tục : Counters 6-10, Terminal 1Các quầy 6-10, Ga số 1
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay quốc tế Xương Bắc Nam Xương (KHN)

 • Trang web sân bay : http://www.jxairport.com/
 • Quầy làm thủ tục : Quầy 18-24, Ga quốc tế 1
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay quốc tế Uy Hải (WEH)

 • Trang web sân bay : http://www.airwh.com/
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy 7-10, Sảnh đi quốc tế
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay quốc tế Hạ Môn (XMN)

 • Trang web sân bay : http://www.xiamenairport.com.cn/
 • Quầy làm thủ tục : Quầy G, Ga quốc tế và Ga quốc nội
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay quốc tế Phúc Châu (FOC)

 • Trang web sân bay : http://www.fuzhouairport.com.cn/
 • Quầy làm thủ tục : Quầy China Airlines, Khu vực làm thủ tục lên máy bay cho chuyến bay quốc tế
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay quốc tế Song Lưu Thành Đô (CTU)

 • Trang web sân bay : http://www.cdairport.com/en/
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy 29-37, Sảnh đi, Ga số 1
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 60 phút

Sân bay quốc tế Trùng Khánh Giang Bắc (CKG)

 • Trang web sân bay : https://www.cqa.cn/u/jichang/
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy 1-9, Khu vực 3B, Ga số 3
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 60 phút

Sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu (HAK)

 • Trang web sân bay : http://www.mlairport.com/autoweb/autoweb/ml_en_index.html
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy 101-104, Sảnh đi quốc tế
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay quốc tế Tân Trịnh Trịnh Châu (CGO)

 • Trang web sân bay : http://www.zzairport.com/
 • Quầy làm thủ tục : Khu làm thủ tục lên máy bay C
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay quốc tế Hoàng Hoa Trường Sa (CSX)

 • Trang web sân bay : http://en.hnjcjt.com/
 • Quầy làm thủ tục : Ga số 2
 • Khu D
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay quốc tế Thiên Hà (WUH)

 • Trang web sân bay : http://www.whairport.com/ap/ch/index.jhtml
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy H/G, Ga số 3
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 60 phút

Sân bay quốc tế Long Gia (CGQ)

 • Trang web sân bay : http://www.ccairport.cn/En/index
 • Quầy làm thủ tục : Khu làm thủ tục lên máy bay C
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Hàng Châu - Sân bay quốc tế Tiêu Sơn (HGH)

 • Trang web sân bay : http://www.hzairport.com/
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy 1-12, Khu vực A, Tầng đi
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay quốc tế Hồng Kiều (SHA)

 • Trang web sân bay : http://www.shanghaiairport.com/index_enhqjc.html
 • Quầy làm thủ tục : Số 16-22, Khu B, Xây dựng A , Ga số 1
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 45 phút

Sân bay quốc tế Sanya Phoenix (SYX)

 • Trang web sân bay : http://www.sanyaairport.com/
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy 1-4 hoặc 5-8, Sảnh đi quốc tế
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay quốc tế Thanh Đảo (TAO)

Sân bay quốc tế Thạc Phóng, Nam Giang Tô (WUX)

 • Trang web sân bay : http://www.wuxiairport.com/
 • Quầy làm thủ tục : Ga số 1
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân Bay Nam Dương Diêm Thành (YNZ)

 • Trang web sân bay : http://www.yccas.com/
 • Quầy làm thủ tục : Counters 19,20,22, International Departures Lobby, New Terminal
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay quốc tế Dương Châu Taizhou (YTY)

 • Trang web sân bay : http://www.yztzairport.net/
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy 11-14
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Đông Bắc Á

Sân bay New Chitose (CTS)

 • Trang web sân bay : http://www.new-chitose-airport.jp/en/
 • Quầy làm thủ tục : Khu A hoặc B, Tầng 3, Ga quốc tế
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay Mt. Fuji Shizuoka (FSZ)

 • Trang web sân bay : http://www.mtfuji-shizuokaairport.jp/english/
 • Quầy làm thủ tục : Khu vực làm thủ tục lên máy bay cho chuyến bay quốc tế
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay quốc tế Central Japan - Centrair (NGO)

 • Trang web sân bay : https://www.centrair.jp/en/
 • Quầy làm thủ tục : Tầng 3, Khu vực làm thủ tục lên máy bay cho chuyến bay quốc tế
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay Toyama (TOY)

 • Trang web sân bay : https://www.toyama-airport.co.jp/
 • Quầy làm thủ tục : Khu vực làm thủ tục lên máy bay cho chuyến bay quốc tế
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay quốc tế Kansai (KIX)

 • Trang web sân bay : https://www.kansai-airport.or.jp/en/
 • Quầy làm thủ tục : Quầy tại Ga số 1: H
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay Hiroshima (HIJ)

 • Trang web sân bay : http://www.hij.airport.jp/english/
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy Japan Airlines 3, 5, 6 và 7, Khu vực làm thủ tục lên máy bay cho chuyến bay quốc tế
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay Takamatsu (TAK)

 • Trang web sân bay : https://www.takamatsu-airport.com/en/
 • Quầy làm thủ tục : Khu vực làm thủ tục lên máy bay cho chuyến bay quốc tế
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay Fukuoka (FUK)

 • Trang web sân bay : https://www.fukuoka-airport.jp/english/
 • Quầy làm thủ tục : Ga quốc tế - Quầy E
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay Miyazaki (KMI)

 • Trang web sân bay : http://www.miyazaki-airport.co.jp/
 • Quầy làm thủ tục : Khu vực làm thủ tục lên máy bay cho chuyến bay quốc tế
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay Kagoshima (KOJ)

 • Trang web sân bay : https://www.koj-ab.co.jp/en/
 • Quầy làm thủ tục : Ga quốc tế
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay Kumamoto (KMJ)

 • Trang web sân bay : http://www.kmj-ab.co.jp/eng/
 • Quầy làm thủ tục : Ga quốc tế (chỉ có một quầy làm thủ tục lên máy bay cho chuyến bay quốc tế)
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay Naha (OKA)

 • Trang web sân bay : http://www.airport.co.kr/wwweng/main.do
 • Quầy làm thủ tục : Ga quốc tế
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay quốc tế Incheon (ICN)

 • Trang web sân bay : https://www.airport.kr/ap/en/index.do
 • Quầy làm thủ tục : Sảnh đi, Ga số 2
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 60 phút

Sân bay quốc tế Gimhae (PUS)

 • Trang web sân bay : http://www.airport.co.kr/wwweng/main.do
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy B13-17 (Thứ Hai, thứ Ba và thứ Bảy) hoặc B17-21 (Thứ Tư, thứ Năm và Chủ Nhật), tầng 2, Ga quốc tế
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay quốc tế Gimpo (GMP)

 • Trang web sân bay : https://www.airport.co.kr/gimpoeng/main.do
 • Quầy làm thủ tục : Số 4-8 của quầy C, Tầng đi số 2, Ga quốc tế
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay Haneda (HND)

 • Trang web sân bay : http://www.haneda-airport.jp/inter/en/
 • Quầy làm thủ tục : Quầy I, Khu vực phía Bắc, Tầng 3, Ga số 3
 • From 29MAR 2020, CI-223 Check-in counter will be assigned counter K, CI-221 Check-in counter will be assigned counter L of Haneda airport Terminal 3.
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay Ishigaki (ISG)

 • Trang web sân bay : http://www.ishigaki-airport.co.jp/en/index.html
 • Quầy làm thủ tục : Tầng 1, Ga quốc tế (3 phút đi bộ từ Ga quốc nội)
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay Tokyo Narita (NRT)

 • Trang web sân bay : https://www.narita-airport.jp/en/
 • Quầy làm thủ tục : Quầy Japan Airlines, Khu vực H, Tầng 3, Ga số 2
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Bắc Mỹ

Sân bay quốc tế San Francisco (SFO)

 • Trang web sân bay : https://www.flysfo.com/
 • Quầy làm thủ tục : Ga quốc tế
 • Quầy A-10
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 60 phút

Sân bay quốc tế Los Angeles (LAX)

 • Trang web sân bay : https://www.flylax.com/
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy A37-A45 của Ga quốc tế Tom Bradley (TBIT)
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 60 phút

Sân bay Hawaii-Honolulu (HNL)

 • Trang web sân bay : http://airports.hawaii.gov/hnl/
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy China Airlines, Ga số 2
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay A.B. Won Pat int' Guam (GUM)

 • Trang web sân bay : http://www.guamairport.com/
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy 51-52
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 60 phút

Sân bay quốc tế Vancouver (YVR)

 • Trang web sân bay : http://www.yvr.ca/en/passengers
 • Quầy làm thủ tục : Ga quốc tế
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 60 phút

Sân bay New York - John F. Kennedy (JFK)

 • Trang web sân bay : https://www.jfkairport.com/
 • Quầy làm thủ tục : Quầy 8, Ga số 4
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay quốc tế Ontario California (ONT)

 • Trang web sân bay : https://www.flyontario.com/
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy China Airlines, Ga số 2
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Châu Âu

Sân bay Amsterdam Schiphol (AMS)

 • Trang web sân bay : https://www.schiphol.nl/en/
 • Quầy làm thủ tục : Sảnh đi 3
 • Quầy 24
 • (Hành khách quá cảnh của China Airlines có thể đi theo biển chỉ dẫn màu vàng để đến quầy quá cảnh của KLM, một đại lý của China Airlines, để làm thủ tục lên máy bay hoặc làm thủ tục với nhân viên của KLM hoặc China Airlines tại cửa ra máy bay 90 phút trước thời gian khởi hành.)
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay quốc tế Vienna (VIE)

 • Trang web sân bay : https://www.viennaairport.com/en/passengers
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy 111-120, Ga số 1A
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay Frankfurt (FRA)

 • Trang web sân bay : https://www.frankfurt-airport.com/en.html
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy 813-820, Sảnh đi D, Ga số 2
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 45 phút

Sân bay Rome - Fiumicino (FCO)

Sân bay London Gatwick (LGW)

 • Trang web sân bay : https://www.gatwickairport.com/
 • Quầy làm thủ tục : Khu vực làm thủ tục D, Nhà ga phía Nam
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay London Heathrow (LHR)

 • Trang web sân bay : https://www.heathrow.com/
 • Quầy làm thủ tục : Ga số 2
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 60 phút

Châu Đại Dương

Sân bay Sydney (SYD)

 • Trang web sân bay : https://www.sydneyairport.com.au/
 • Quầy làm thủ tục : Tầng 2, Ga quốc tế 1
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay Brisbane (BNE)

 • Trang web sân bay : https://airport-authority.com/ROR
 • Quầy làm thủ tục : Tầng 4, Ga quốc tế
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay Melbourne Tullamarine (MEL)

 • Trang web sân bay : http://melbourneairport.com.au/
 • Quầy làm thủ tục : Ga số 2 (Ga quốc tế)
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay Auckland (AKL)

 • Trang web sân bay : http://www.aucklandairport.co.nz/
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy 26-32, Khu vực B, Ga quốc tế
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Sân bay quốc tế Palau (ROR)

 • Trang web sân bay : https://www.palau-airport.com/
 • Quầy làm thủ tục : International Departure Terminal - China Airlines Counter
 • Thời gian đóng quầy : Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 60 phút