Your browser does not support JavaScript! Thông tin về sân bay | China Airlines

Thông tin về nhà ga và quầy làm thủ tục lên máy bay của sân bay

Đông Nam Á

Ninoy Aquino Int'l Airport (MNL)

 • Trang web sân bay : http://www.miaa.gov.ph/miaa/
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy 37 - 41, Tầng 3, Ga số 1
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Ho Chi Minh Int'l Terminal (SGN)

 • Trang web sân bay : http://saa.gov.vn/vn/
 • Quầy làm thủ tục : CI782/CI784: Hàng L
 • AE1858: Hàng H
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Hanoi Int'l Airport (HAN)

 • Trang web sân bay : https://www.hanoi-airport.com/
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy D6-D12, Ga số 2
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Hong Kong int'l Airport (HKG)

 • Trang web sân bay : http://www.hongkongairport.com/en/
 • Quầy làm thủ tục : Quầy làm thủ tục: Hàng F, Nhà ga 1
 • Quầy tự làm thủ tục (ki-ốt): Hàng D, E, F và G
 • Quầy chuyển tiền: Tầng Đến (L5) Quầy E1 34
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Ngurah Rai Airport (DPS)

 • Trang web sân bay : https://www.bali-airport.com/en
 • Quầy làm thủ tục : Số 18-24 quầy B, tầng 3, Ga quốc tế
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Delhi Airport (DEL)

 • Trang web sân bay : https://www.newdelhiairport.in/Default.aspx
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy tại hàng K, L hoặc M, Ga số 3
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 60 phút

Suvarnabhumi Airport (BKK)

 • Trang web sân bay : https://www.airportthai.co.th/en/
 • Quầy làm thủ tục : Quầy S
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 60 phút

Changi Airport (SIN)

 • Trang web sân bay : http://www.changiairport.com/
 • Quầy làm thủ tục : Ga số 3
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Kuala Lumpur Int'l Airport (KUL)

 • Trang web sân bay : http://www.klia.com.my/?m=airport&lang=en_GB
 • Quầy làm thủ tục : Hàng G, Tầng đi, Tòa nhà sân ga chính
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 60 phút

Penang Int'l Airport (PEN)

 • Trang web sân bay : https://airports.malaysiaairports.com.my/penang
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy 29-34
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Phnom Penh Int'l Airport (PHN)

 • Trang web sân bay : https://pnh.cambodia-airports.aero/
 • Quầy làm thủ tục : Làm thủ tục lên máy bay: Các quầy China Airlines 4-7
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Yangon Int'l Airport (RGN)

 • Trang web sân bay : http://www.yangonairportonline.com/
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy 12 – 15, Hàng B, Sảnh đi, Ga số 1
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Soekarno-Hatta Int'l Airport (CGK)

 • Trang web sân bay : http://www.soekarnohatta-airport.co.id/
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy 14-20, Khu B, Ga số 3
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Juanda Int'l Airport (SUB)

 • Trang web sân bay : https://www.juanda-airport.com/en
 • Quầy làm thủ tục : Khu vực làm thủ tục lên máy bay cho chuyến bay quốc tế
 • Các quầy 12-16
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Đài Loan

Taoyuan int'l Airport (TPE)

 • Trang web sân bay : https://www.taoyuan-airport.com/main_en/index.aspx
 • Quầy làm thủ tục : Ga số 1: Tất cả các chuyến bay (không bao gồm chuyến bay đến Hoa Kỳ, Canada, Úc, Nhật Bản và Trung Quốc)
 • Ga số 2: Các chuyến bay đến Hoa Kỳ, Canada, Úc, Nhật Bản và Trung Quốc
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 60 phút

Kaohsiung int'l Airport (KHH)

 • Trang web sân bay : https://www.kia.gov.tw/English/
 • Quầy làm thủ tục : Khu A/B/C, Ga quốc tế
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Taichung int'l Airport (RMQ)

 • Trang web sân bay : https://www.tca.gov.tw/eng/index.php
 • Quầy làm thủ tục : Quầy China Airlines
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Tainan Airport (TNN)

 • Trang web sân bay : https://www.tna.gov.tw/en/index.php
 • Quầy làm thủ tục : Quầy China Airlines
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Taipei Songshan Airport (TSA)

 • Trang web sân bay : https://www.tsa.gov.tw/tsa/en/home.aspx
 • Quầy làm thủ tục : Quầy số 6, Ga quốc tế
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Trung Quốc đại lục

Beijing Capital int'l Airport (PEK)

 • Trang web sân bay : http://en.bcia.com.cn/
 • Quầy làm thủ tục : Số D23-D32, Khu D, Ga số 3
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 60 phút

Shanghai Pudong int'l Airport (PVG)

 • Trang web sân bay : http://www.shanghaiairport.com/index_enpdjc.html
 • Quầy làm thủ tục : Khu L, Ga số 1
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 50 phút

Guangzhou Baiyun int'l Airport (CAN )

 • Trang web sân bay : http://www.gbiac.net/
 • Quầy làm thủ tục : Quầy N, Ga số 2
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 50 phút

Shenzhen int'l Airport (SZX)

 • Trang web sân bay : http://www.szairport.com/
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy D1-D6, Cửa số 4, Tầng đi số 4, Ga số 3
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Xi'an Xisanyang int'l Airport (XIY)

 • Trang web sân bay : http://www.xxia.com/
 • Quầy làm thủ tục : Số 68-79, Khu G, Ga số 3
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Shenyang Taoxian int'l Airport (SHE)

 • Trang web sân bay : http://eng.szairport.com/
 • Quầy làm thủ tục : Số 3-8 của quầy E, Khu vực làm thủ tục lên máy bay cho chuyến bay quốc tế, Tầng 2, Ga số 3
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Ningbo Lishe int'l Airport (NGB)

 • Trang web sân bay : http://www.ningbo-airport.com/english/index.jhtml
 • Quầy làm thủ tục : Hàng G, Sảnh đi, Ga số 2
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Wenzhou Yongqiang int'l Airport (WNZ)

 • Trang web sân bay : http://www.wzair.cn/
 • Quầy làm thủ tục : Khu vực làm thủ tục đi quốc tế, Ga số 1
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Nanjing Lukou int'l Airport (NKG)

 • Trang web sân bay : http://www.njiairport.com/
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy 01-09, Khu A, Tầng 3, Ga số 2
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Xuzhou Airport (XUZ)

 • Trang web sân bay : http://www.xzairport.com/
 • Quầy làm thủ tục : Counters 6-10, Terminal 1Các quầy 6-10, Ga số 1
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Nanchang Changbei int'l Airport (KHN)

 • Trang web sân bay : http://www.jxairport.com/
 • Quầy làm thủ tục : Quầy 18-24, Ga quốc tế 1
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Weihai int'l Airport (WEH)

 • Trang web sân bay : http://www.airwh.com/
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy 7-10, Sảnh đi quốc tế
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Xiamen int'l Airport (XMN)

 • Trang web sân bay : http://www.xiamenairport.com.cn/
 • Quầy làm thủ tục : Quầy G, Ga quốc tế và Ga quốc nội
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Fuzhou int'l Airport (FOC)

 • Trang web sân bay : http://www.fuzhouairport.com.cn/
 • Quầy làm thủ tục : Quầy China Airlines, Khu vực làm thủ tục lên máy bay cho chuyến bay quốc tế
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Chengdu Shuangliu int'l Airport (CTU)

 • Trang web sân bay : http://www.cdairport.com/en/
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy 29-37, Sảnh đi, Ga số 1
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 60 phút

Chongqing Jiangbei int'l Airport (CKG)

 • Trang web sân bay : https://www.cqa.cn/u/jichang/
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy 1-9, Khu vực 3B, Ga số 3
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 60 phút

Zhengzhou Xinzheng int'l Airport (CGO)

 • Trang web sân bay : http://www.zzairport.com/
 • Quầy làm thủ tục : Khu làm thủ tục lên máy bay C
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Changsha Huanghua int'l Airport (CSX)

 • Trang web sân bay : http://en.hnjcjt.com/
 • Quầy làm thủ tục : Ga số 2
 • Khu D
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Tianhe int'l Airport (WUH)

 • Trang web sân bay : http://www.whairport.com/ap/ch/index.jhtml
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy H/G, Ga số 3
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 60 phút

Longjia int'l Airport (CGQ)

 • Trang web sân bay : http://www.ccairport.cn/En/index
 • Quầy làm thủ tục : Khu làm thủ tục lên máy bay C
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Shanghai Hongqiao int'l Airport (SHA)

 • Trang web sân bay : http://www.shanghaiairport.com/index_enhqjc.html
 • Quầy làm thủ tục : Số 16-22, Khu B, Xây dựng A , Ga số 1
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 45 phút

Sanya Phoenix int'l Airport (SYX)

 • Trang web sân bay : http://www.sanyaairport.com/
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy 1-4 hoặc 5-8, Sảnh đi quốc tế
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Qingdao int'l Airport (TAO)

Shuofang Intenational Airport, Southern Jiangsu (WUX)

 • Trang web sân bay : http://www.wuxiairport.com/
 • Quầy làm thủ tục : Ga số 1
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Yangzhou Taizhou int'l Airport (YTY)

 • Trang web sân bay : http://www.yztzairport.net/
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy 11-14
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Đông Bắc Á

New Chitose Airport (CTS)

 • Trang web sân bay : http://www.new-chitose-airport.jp/en/
 • Quầy làm thủ tục : Khu A hoặc B, Tầng 3, Ga quốc tế
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Mt. Fuji Shizuoka Airport (FSZ)

 • Trang web sân bay : http://www.mtfuji-shizuokaairport.jp/english/
 • Quầy làm thủ tục : Khu vực làm thủ tục lên máy bay cho chuyến bay quốc tế
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Chubu Centrair int'l Airport (NGO)

 • Trang web sân bay : https://www.centrair.jp/en/
 • Quầy làm thủ tục : Tầng 3, Khu vực làm thủ tục lên máy bay cho chuyến bay quốc tế
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Toyama Airport (TOY)

 • Trang web sân bay : https://www.toyama-airport.co.jp/
 • Quầy làm thủ tục : Khu vực làm thủ tục lên máy bay cho chuyến bay quốc tế
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Kansai int'l Airport (KIX)

 • Trang web sân bay : https://www.kansai-airport.or.jp/en/
 • Quầy làm thủ tục : Quầy tại Ga số 1: H
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Hiroshima Airport (HIJ)

 • Trang web sân bay : http://www.hij.airport.jp/english/
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy Japan Airlines 3, 5, 6 và 7, Khu vực làm thủ tục lên máy bay cho chuyến bay quốc tế
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Takamatsu Airport (TAK)

 • Trang web sân bay : https://www.takamatsu-airport.com/en/
 • Quầy làm thủ tục : Khu vực làm thủ tục lên máy bay cho chuyến bay quốc tế
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Fukuoka Airport (FUK)

 • Trang web sân bay : https://www.fukuoka-airport.jp/english/
 • Quầy làm thủ tục : Ga quốc tế - Quầy E
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Miyazaki Airport (KMI)

 • Trang web sân bay : http://www.miyazaki-airport.co.jp/
 • Quầy làm thủ tục : Khu vực làm thủ tục lên máy bay cho chuyến bay quốc tế
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Kagoshima Airport (KOJ)

 • Trang web sân bay : https://www.koj-ab.co.jp/en/
 • Quầy làm thủ tục : Ga quốc tế
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Kumamoto Airport (KMJ)

 • Trang web sân bay : http://www.kmj-ab.co.jp/eng/
 • Quầy làm thủ tục : Ga quốc tế (chỉ có một quầy làm thủ tục lên máy bay cho chuyến bay quốc tế)
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Naha Airport (OKA)

 • Trang web sân bay : http://www.airport.co.kr/wwweng/main.do
 • Quầy làm thủ tục : Ga quốc tế
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Incheon int'l Airport (ICN)

 • Trang web sân bay : https://www.airport.kr/ap/en/index.do
 • Quầy làm thủ tục : Sảnh đi, Ga số 2
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 60 phút

Gimhae int'l Airport (PUS)

 • Trang web sân bay : http://www.airport.co.kr/wwweng/main.do
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy B13-17 (Thứ Hai, thứ Ba và thứ Bảy) hoặc B17-21 (Thứ Tư, thứ Năm và Chủ Nhật), tầng 2, Ga quốc tế
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Gimpo int'l Airport (GMP)

 • Trang web sân bay : https://www.airport.co.kr/gimpoeng/main.do
 • Quầy làm thủ tục : Số 4-8 của quầy C, Tầng đi số 2, Ga quốc tế
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Tokyo Haneda Airport (HND)

 • Trang web sân bay : http://www.haneda-airport.jp/inter/en/
 • Quầy làm thủ tục : Quầy I, Khu vực phía Bắc, Tầng 3, Ga số 3
 • From 29MAR 2020, CI-223 Check-in counter will be assigned counter K, CI-221 Check-in counter will be assigned counter L of Haneda airport Terminal 3.
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Ishigaki Airport (ISG)

 • Trang web sân bay : http://www.ishigaki-airport.co.jp/en/index.html
 • Quầy làm thủ tục : Tầng 1, Ga quốc tế (3 phút đi bộ từ Ga quốc nội)
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Tokyo Narita Airport (NRT)

 • Trang web sân bay : https://www.narita-airport.jp/en/
 • Quầy làm thủ tục : Quầy Japan Airlines, Khu vực H, Tầng 3, Ga số 2
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Bắc Mỹ

San Francisco int'l Airport (SFO)

 • Trang web sân bay : https://www.flysfo.com/
 • Quầy làm thủ tục : Ga quốc tế
 • Quầy A-10
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 60 phút

Los Angeles World Airports (LAX)

 • Trang web sân bay : https://www.flylax.com/
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy A37-A45 của Ga quốc tế Tom Bradley (TBIT)
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 60 phút

Honolulu int'l Airport (HNL)

 • Trang web sân bay : http://airports.hawaii.gov/hnl/
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy China Airlines, Ga số 2
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

A.B. Won Pat int'l Airport Guam (GUM)

 • Trang web sân bay : http://www.guamairport.com/
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy 51-52
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 60 phút

Vancouver int'l Airport (YVR)

 • Trang web sân bay : http://www.yvr.ca/en/passengers
 • Quầy làm thủ tục : Ga quốc tế
 • Các quầy 167-174
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

John F. Kennedy int'l Airport (JFK)

 • Trang web sân bay : https://www.jfkairport.com/
 • Quầy làm thủ tục : Quầy 8, Ga số 4
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Ontario California Int'l Airport (ONT)

 • Trang web sân bay : https://www.flyontario.com/
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy China Airlines, Ga số 2
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Châu Âu

Amsterdam Airport Schiphol (AMS)

 • Trang web sân bay : https://www.schiphol.nl/en/
 • Quầy làm thủ tục : Sảnh đi 3
 • Quầy 24
 • (Hành khách quá cảnh của China Airlines có thể đi theo biển chỉ dẫn màu vàng để đến quầy quá cảnh của KLM, một đại lý của China Airlines, để làm thủ tục lên máy bay hoặc làm thủ tục với nhân viên của KLM hoặc China Airlines tại cửa ra máy bay 90 phút trước thời gian khởi hành.)
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Vienna int'l Airport (VIE)

 • Trang web sân bay : https://www.viennaairport.com/en/passengers
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy 111-120, Ga số 1A
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Frankfurt Airport (FRA)

 • Trang web sân bay : https://www.frankfurt-airport.com/en.html
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy 744-751, Sảnh đi C, Ga số 1
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 45 phút

Rome Fiumicino Airport (FCO)

London Gatwick Airport (LGW)

 • Trang web sân bay : https://www.gatwickairport.com/
 • Quầy làm thủ tục : Khu vực làm thủ tục D, Nhà ga phía Nam
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Châu Đại Dương

Sydney Airport (SYD)

 • Trang web sân bay : https://www.sydneyairport.com.au/
 • Quầy làm thủ tục : Tầng 2, Ga quốc tế 1
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Brisbane Airport (BNE)

 • Trang web sân bay : https://airport-authority.com/ROR
 • Quầy làm thủ tục : Tầng 4, Ga quốc tế
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Melbourne Tullamarine Airport (MEL)

 • Trang web sân bay : http://melbourneairport.com.au/
 • Quầy làm thủ tục : Ga số 2 (Ga quốc tế)
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Auckland Airport (AKL)

 • Trang web sân bay : http://www.aucklandairport.co.nz/
 • Quầy làm thủ tục : Các quầy 26-32, Khu vực B, Ga quốc tế
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút

Palau International Airport (ROR)

 • Trang web sân bay : https://airport-authority.com/ROR
 • Quầy làm thủ tục : Quầy UA, Tầng 1
 • Thời gian đóng quầy :Quầy làm thủ tục lên máy bay sẽ đóng cửa trước giờ khởi hành theo lịch trình 40 phút